HADN – Hloubková analýza dopravních nehod

O projektu

Hloubková analýza silničních dopravních nehod je moderním nástrojem sloužícím k detailnímu poznání mechanizmu vzniku nehod i celého jejich průběhu a následků. Podrobná analýza nehod je zcela nezávislá na Policii ČR a je zaměřena na jejich výzkum z hlediska dopravní infrastruktury, automobilové techniky i účastníků, a to z pohledu psychologického i zdravotního. Nedílnou součástí analýzy je detailní záznam všech zjištěných údajů o nehodách do databáze a zpětná simulace nehodového děje, resp. rekonstrukce nehody. Součástí analýzy je i návrh dopravně bezpečnostních doporučení, jež se mohou týkat všech oblastí dopravy. Informace zaznamenané do databáze se mohou stát důležitou součástí, resp. podpůrnou argumentací pro činění důležitých dopravně bezpečnostních a dopravně politických rozhodnutí.

Dopravní infrastruktura

Na místě dopravní nehody odborník na dopravní infrastrukturu zdokumentuje:

 • parametry místa dopravní nehody (rozhledové poměry, okolí, výškové, šířkové, směrové poměry apod.)
 • povrch vozovky (druh a kvalitu povrchu, protismykové vlastnosti)
 • dopravní značení
 • polohu vozidel, brzdné, smykové a další stopy
 • povětrnostní a provozní podmínky a další

Ilustrativní foto: Dopravní infrastruktura

Automobilová technika

Prohlídka vozidla zvenku

 • zjištění míry deformace vozidla
 • změření technických parametrů vozidla po dopravní nehodě (délka, šířka, výška vozidla, tlak v pneumatikách…) a jejich srovnání s výrobními technickými parametry
 • zjištění nebo vyloučení technické závady
 • výbava vozidla, jeho technický stav

Prohlídka vozidla zevnitř

 • kontrola aktivace airbagů
 • kontrola stavu bezpečnostních pásů
 • určení míry deformace přístrojové desky, věnce volantu a jiné
 • ověření funkce jednotlivých částí vnitřku vozidla a funkce bezpečnostních prvků v okamžiku DN a jejich funkčnost po nehodě
Ilustrativní foto: Automobilová technika Ilustrativní foto: Automobilová technika 2

Psychologická část

Rozhovor s účastníky dopravní nehody probíhá bezprostředně po DN. V případě zranění účastníka je rozhovor realizován po jeho ošetření, resp. v průběhu hospitalizace.

Šetření nehody z hlediska lidského faktoru zahrnuje:

 • rozhovor psychologa s účastníkem DN o průběhu nehody
 • poskytnutí krizové intervence
 • zjištění jízdních návyků
 • názor účastníka na chování vozidla v kritické situaci
 • názor účastníka na možnost odvrácení dopravní nehody apod.

Ilustrativní foto: Psychologická část

Zdravotní část

Informace o zdravotním stavu účastníků DN získává tým HADN od zdravotníků RZS i lékařů ze zdravotních zařízení, kam byli zraněni odvezeni k dalšímu ošetření. Jejich účelem je zkoumat a následně minimalizovat následky nehod z hlediska zdraví zúčastněných.

Při komplexním šetření DN spolupracujeme s Policií ČR, Zdravotní záchrannou službou, Hasičskou záchrannou službou a s dalšími organizacemi.

Projekt řešen pod patronací Ministerstva vnitra, č. projektu je VG20112015007.

fotogalerie

Ilustrativní foto: Automobilová technika

Ilustrativní foto: Automobilová technika 2

Ilustrativní foto: Psychologická část

Ilustrativní foto: Dopravní infrastruktura

úvod  |  o projektu  |  řešení projektu  |  výstupy projektu  |  odkazy  |  kontakty  |  logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz