HADN – Hloubková analýza dopravních nehod

Řešení projektu

Řešení projektu probíhá v několika překrývajících se etapách a to:

  • Upřesnění metodiky „Hloubková analýza dopravních nehod“ – etapa 01/2011 – 12/2015
  • Analýza dopravních nehod a záznam dat do databáze – etapa 01/2011 – 12/2015
  • Výstupy ze zpětné analýzy dopravních nehod pro dopravně politická rozhodnutí na MV a MD – etapa 01/2012 – 12/2015
  • Podněty pro zapracování do přísl. ČSN a technických předpisů – etapa 01/2013 – 12/2015
  • Vyhodnocení projektu, souhrnná kniha obsahující přehledy o analýze získaných dat – etapa 07/2015 – 12/2015

Základní informace o projektu jsou k dispozici také v Informačním systému VaV na adrese: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VG20112015007.

fotogalerie

Ilustrativní foto: Automobilová technika

Ilustrativní foto: Automobilová technika 2

Ilustrativní foto: Psychologická část

Ilustrativní foto: Dopravní infrastruktura

úvod  |  o projektu  |  řešení projektu  |  výstupy projektu  |  odkazy  |  kontakty  |  logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz